نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 18 آبان 1395 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 29 دقیقه

جلوگیری از ضایعات بخش كشاورزی- تندیس فروشی در ایران- كم فروشی مواد غذایی
ارتباط تلفنی با: خلیلی(عضو هیئت رئیسه سازمان مهندسی كشاورزی)، محمودزاده(نائب رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس)، دكتر امامی(عضو هیئت رییسه انجمن كیفیت)، دكتر مسعودی(مشاور رئیس سازمان استاندارداد)، میرزایی(مدیركل نظارت بر امور صنفی تعزیرات) و بشیری(كارشناس حمایت از مصرف كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو