نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 18 اسفند 1395 ساعت: 12:21 | مدت: 39 دقیقه

الزامات موجود برای كاهش قاچاق كالا و تداوم پدیده كوله بری- تاثیر منفی سیاست حمایت گرایی آمریكا بر اقتصاد جهانی سازمان همكاری و توسعه اقتصادی اعلام كرد اگر آمریكا سیاست حمایت گرایی اقتصادی به اجرا نگذارد میانگین رشد اقتصادی جهان امسال به سه ممیز سه دهم درصد خواهد رسید
راهی برای گریز تروریستها در موصل وجود ندارد- الزامات جدید واردات خودرو بر اساس شماره شناسایی و استانداردهای اجباری- طرح مجلس برای الحاق سازمان محیط زیست به وزارت جهاد كشاورزی- دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از مركز رشد و نوآوری بسیج

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو