نسخه آرشیو پخش آرشیو

بدون خط خوردگی آرشیو برنامه ای

شنبه 6 آبان 1396 ساعت: 19:00 | مدت: 1 ساعت

فردا جلسه رای اعتماد به دو وزیر باقی مانده دولت- مواضع مشترك اروپا و امریكا در حوزه توان دفاعی- راهبردی ایران و ضرورت دقت نظر در خصوص اتحادیه اروپا- تبیین ابعاد قاچاق سازمان یافته، سهم آن در كل قاچاق كالا و راهكارهای مبارزه همه جانبه با آن
پدافند غیرعامل و راهكارهای مواجه بنیادی با تهدیدهای نرم و نفوذ در حوزه های رسانه و دیپلماسی- آغاز دور جدید اعتراض ها به رییس جمهور آمریكا- سهم بخش خصوصی در فضای پسابرجام- افشاگری مقام قطری از همدستی آمریكا، تركیه، عربستان با دوحه برای براندازی دولت سوریه- پرداخت منابع صندوق توسعه به اشتغال روستایی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو