نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت و گو(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 29 دقیقه

ارائه گزارشات دانشگاهها از تخلفات علمی- پیروزی محیط زیستی ایران در سازمان ملل- مانور زلزله- طرح ناكارآمدی ساماندهی بازار رایانه
ارتباط تلفنی با: دكتر مهدی نژاد نوری(معاون سابق وزیر علوم)، میرزاده(سخنگوی كمیسیون آموزش مجلس)، دكتر شفیع پور(رئیس مركز بین الملل و امور كنوانسیون ها)، میر مهدی(رئیس اتحادیه فناوران رایانه) و پور احمد نژاد(دبیر كمیسیون مبارزه با قاچاق)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو