نسخه آرشیو پخش آرشیو

حماسه حضور آرشیو برنامه ای

جمعه 29 اردیبهشت 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 5 ساعت

ویژه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر
با حضور دهنوی(تهیه كننده)، كاشفی، معصومیان(گویندگان)، رفیعی(كارشناس هواشناسی)، سرهنگ عابدی(جانشین پلیس راه كشور)، احمدی(رئیس ستاد انتخابات كشور)، شجاعان(رئیس كمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات)، صدر(گزارشگر)، منصوری(گزارشگر ایلام)، احمدی(گزارشگر گلستان)، آقایی(گزارشگر یزد)، رشیدی(گزارشگر البرز)، فاضل(گزارشگر اصفهان)، دانایی(گزارشگر قزاقستان)، كیانی(گزارشگر فارس)، آذربان(گزارشگر بوشهر)، دارابی(گزارشگر مسكو و مدیر خبر)، ایلخانی(گزارشگر همدان)، حسینی(گزارشگر گیلان)، عابدی(گزارشگر تاجیكستان)، خانم سربخشیان(گزارشگر آذربایجان شرقی)، اشرفی(گزارشگر قم)، خانم نجفی(گزارشگر سمنان)، شیران(گزارشگر لرستان) و صمدی(گزارشگر برلین)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو