نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا طلوع سحر آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 آبان 1396 ساعت: 04:36 | مدت: 45 دقیقه

مطالعه مستمر- در عبادت دچار كسالت نشویم- موهبت دانائی- رسیدن به دوست واقعی موذن: شیخ محمد طنطاوی- اذان صبح به افق تهران: 4:56
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عبیری(گوینده)، خانم پرتوی(راوی) و دكتر رستمی(پژوهشگر، محقق و عضو هیئت علمی دانشگاه)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو