نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد آرشیو برنامه ای

شنبه 12 اسفند 1396 ساعت: 12:00 | مدت: 10 دقیقه

طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع و حمایت اقشار مردم- ارائه طرح تحریم جدید آمریكا علیه ایران- آخرین وضعیت FATF و پیامدهای سیاسی آن برای ایران- آخرین تحولات در جبهه مقاومت- گزارش دبیر كل سازمان ملل در خصوص حقوق بشر در ایران \r\n\r\n
با حضور طالبی(تهیه كننده)، صادقی(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر احمد همتی(عضو كمیسیون بهداشت مجلس)، دكتر سیدحسین نقوی حسینی(سخنگوی كمیسیون امنیت ملی مجلس)، دكتر هادی ثروتی(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سیاسی)، دكتر نبی الله رشنو(استاد دانشگاه و كارشناس مسائل سیاسی)، خانم دكتر زهره الهیان(رئیس كمیته حقوق بشر مجلس نهم و عضو كمیسیون سیاست خارجه مجلس نهم)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو