نسخه آرشیو پخش آرشیو

مناظره اجتماعی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 23 آذر 1395 ساعت: 16:00 | مدت: 1 ساعت

خوابگاه‌های دانشجویی و انتقاد از وضعیت نامطلوب آن
با حضور دكتر شوكتی(رئیس هیات مدیره خوابگاه داران غیردولتی كشور)، حسن لی(دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانگاه خواجه نصیر)، دكترتقی زاده(معاون صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم)، قمی عضو(كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) و لبافی(مدیر خوابگاه دانشجویی دانشگاه دولتی خواجه نصیر) \r\n\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو