نسخه آرشیو پخش آرشیو

بر بال سخن آرشیو برنامه ای

جمعه 4 اسفند 1396 ساعت: 21:00 | مدت: 55 دقیقه

سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی مورخ 1396/11/29
با حضور جوادی نژاد(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو