نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح و گفت‌وگو آرشیو برنامه ای

شنبه 27 خرداد 1396 ساعت: 07:00 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

خدمات مراكز گردشگری- تولید داروهای طب سنتی- سالروز جهاد سازندگی- اصنافی كه مجاز به فروش سیگار هستند
با حضور طالبی(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری)، دكتر تیموری(مدیركل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری)، دكتر رضایی زاده(سرپرست مركز رشد طب سنتی و گیاهان دارویی)، دكتر جمشیدی(مدیركل فرآورده های طبیعی سنتی و مكمل)، دكتر اسفندیاری پور(مجری طرح گندم وزارت جهاد) و رمزی(رئیس مركز برنامه های نظارت بر دخانیات)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو