نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 13:15 | مدت: 13 دقیقه

چرا قیمت تمام شده خودرو در ایران زیاد است؟
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس نجفی منش(رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن تولید كننده قطعات خودرو) و دكتر كریمی سنجری(مدیر تامین ایران خوردرو و كارشناس صنعت خودرو)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو