نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویداد(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 26 دی 1395 ساعت: 12:22 | مدت: 53 دقیقه

بررسی عملكرد دولت در رعایت اولویت بندی در مسائل اقتصادی با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری- برگزاری كنفرانس صلح فرانسه در خصوص فلسطین در پاریس- بررسی آخرین تحولات عراق و آزادسازی موصل- نگاهی به جایگاه صنعت بیمه در كشور و ضریب نفوذ صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه- دلایل ترور و ناامنی روزافزون در اتحادیه اروپا \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
اهمیت و سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی چرایی محقق نشدن سهم تعاون تكلیفی برای دولت تا پایان برنامه پنجم توسعه- نگاهی به دستاوردها و پیامدهای یكساله برجام در نخستین سالگرد اجرایی شدن این توافق- \r\nتداوم تنش و بحران در بحرین در پی حكم اعدام سه شهروند این كشور از سوی رژیم آل خلیفه و واكنش سازمان های حقوق بشری به این اقدام- دلایل رشد منفی صنعت و عملی نشدن وعده دولتمردان دراین بخش\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو