نسخه آرشیو پخش آرشیو

بومرنگ آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 آذر 1396 ساعت: 15:50 | مدت: 10 دقیقه

معرفی روستاهای گردشگری استان آذربایجان شرقی- شهر تبریز- بازار تبریز
با حضور خانم آقازاده(تهیه كننده)، خانم اسحاق تبار(گوینده) و دكتر ریاحی(كارشناس فرهنگ مردم)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو