نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 5 بهمن 1396 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

چرا قیمت تمام شده خودرو در ایران زیاد است؟
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، راسخ(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس دادفر(دبیر انجمن واردكنندگان خودرو) و مهندس كریمی سنجری(كارشناس صنعت خودرو)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو