نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی سیاسی(زنده) آرشیو برنامه ای

شنبه 2 بهمن 1395 ساعت: 17:47 | مدت: 1 ساعت 8 دقیقه

آغاز ریاست جمهوری ترامپ و تحلیل مهمترین رویكردهای وی در حوزه سیاست خارجی- برجام؛ رابطه با قدرتهای بزرگ نظیر روسیه، چین و اتحادیه اروپا
با حضور دكتر موسوی شفاهی(عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دكتر قاسم زاده(استاد دانشگاه و كارشناس آمریكا) \r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو