نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 19 دی 1396 ساعت: 14:30 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

اصل 44 در بودجه 97 و مطالبات بخش خصوصی
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، اكبری(كارشناس مجری)، دكتر سبزعلی پور(رئیس مركز تجارت جهانی ایران)، دكتر مناقبی(رئیس مجمع عالی واردات)، رحیمی نژاد(خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم) و ارتباط تلفنی با پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی) و دكتر حسینی(عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو