نسخه آرشیو پخش آرشیو

گفت و گوی اقتصادی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 9 اسفند 1395 ساعت: 14:35 | مدت: 1 ساعت 10 دقیقه

الزامات رشد پایدار و تحریك بخش غیرنفتی
با حضور دكتر گل افرا(كارشناس اقتصاد كشاورزی)، دكتر شریعتی(عضو انجمن صادركنندگان صنایع غذایی)، اسفندیاری پور(مشاور وزیر جهاد و مجری طرح گندم) و ارتباط تلفنی با: گرمابی(نماینده مجلس) و رعیتی فرد(كارشناس اقتصادی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو