نسخه آرشیو پخش آرشیو

كارنامه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 1 اسفند 1395 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت

مصاحبه با ریاست سازمان خصوصی سازی
با حضور مهندس پوری حسینی(رئیس سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو