نسخه آرشیو پخش آرشیو

نقد و نظر آرشیو برنامه ای

جمعه 12 آذر 1395 ساعت: 12:00 | مدت: 1 ساعت

مدیریت جهادی و ارتباط آن با امنیت
با حضور دكتر محسن رضایی(دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام) و دكتر موسوی(جانشین رئیس كل ستاد نیروهای مسلح)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو