نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 ساعت: 10:45 | مدت: 15 دقیقه

آیا خصوصی سازی در ایران موفق بوده است؟
ارتباط تلفنی با دكتر پوری حسینی(رئیس سازمان خصوصی سازی كشور)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو