نسخه آرشیو پخش آرشیو

روانشناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به بررسی تاثیر روانشناسی بر آمادگی ذهنی و روانی ورزشكاران می پردازد.
با حضور خسرو حمزه(روانشناس)\r\n\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو