نسخه آرشیو پخش آرشیو

پی نوشت(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 40 دقیقه

برنامه طنز با موضوع نظر شما درباره ترانه جام جهانی چیست؟
\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو