نسخه آرشیو پخش آرشیو

سمفونی عشق آرشیو برنامه ای

شنبه 19 خرداد 1397 ساعت: 03:30 | مدت: 15 دقیقه

شرح دلاوری ها و نوآوری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس - نقش دانشجویان و جوانان در عرصه فرماندهی و مهندسی دفاع مقدس
\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو