نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت عاشقی آرشیو برنامه ای

جمعه 25 خرداد 1397 ساعت: 06:30 | مدت: 30 دقیقه

گلگشتی در سوره مباركه حجرات و تاملی در آیات آن
با حضور حاج غلامرضا اشرف سمنانی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو