نسخه آرشیو پخش آرشیو

صبح تهران(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 06:35 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

جنگ صبحگاهی رادیو تهران با رویكرد اطلاع رسانی و طنز\r\n
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو