نسخه آرشیو پخش آرشیو

دو كلام حرف یواش(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 40 دقیقه

یك نفر اومده خواستگاری دخترتون و شما بعد از تحقیقات متوجه میشین كه دوهزار سكه خریده و احتكار كرده، بهش دختر میدین؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو