نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت عاشقی آرشیو برنامه ای

جمعه 15 تیر 1397 ساعت: 08:00 | مدت: 30 دقیقه

گلگشتی در سوره مباركه حجرات و تاملی در آیات آن- آیه 17
با حضور حج غلامرضا اشرف سمنانی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو