نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 5 مرداد 1397 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

خانه های قدیم و تاریخچه آن- آشنایی با روستای تاریخی و زیبای ابیانه كاشان(پوشاك غذاها و آداب و رسوم)،\r\nآداب و آیین های مراسم عروسی در همدان- گفتگو با اسد الله طاقتی احسن(محقق محلی) از شیرین سوی همدان\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو