نسخه آرشیو پخش آرشیو

كلید طلایی(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 5 شهریور 1397 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

آشنایی با راه های موفقیت در كنكور سراسری- نظم و برنامه ریزی
با حضور شكوهی(مشاور كنكور) و جوكار(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو