نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم انداز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

بررسی افق چهارساله فدراسیون شمشیربازی
با حضور فضل الله باقرزاده(رئیس فدراسیون)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو