نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت عاشقی آرشیو برنامه ای

جمعه 30 شهریور 1397 ساعت: 08:00 | مدت: 30 دقیقه

گلگشتی در سوره لقمان و تاملی در آیات آن
با حضور آقای اشرف سمنانی(استاد دانشگاه و مولف)، \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو