نسخه آرشیو پخش آرشیو

آنچه شما ساخته اید آرشیو برنامه ای

یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت: 09:00 | مدت: 2 ساعت

ویژه برنامه به مناسبت روز پادكست- ویژگی های پادكست خوب و نقش آن در فرهنگ سازی
با حضور دكتر مومن نسب(كارشناس فضای مجازی)، نقاش(مدیر گروه دانش شبكه جوان)، مجید آزادگان(صدابردار)، خسرو رسولی(برنامه ساز موفق رادیو)، كارگر(كارشناس فضای مجازی)، صباغان(نویسنده) و شاهین شرافتی(گوینده)، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو