نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 17 مهر 1397 ساعت: 23:05 | مدت: 25 دقیقه

نقش علم تغذیه در سلامتی- فناوری سیستم ذخیره گرمابی تابستان برای روزهای سرد زمستان- شناسایی بیماری صرع در نوزادان
دكتر صفوی(متخصص تغذیه) و سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر حمید ابریشمی مقدم(متخصص پردازش تصاویر پزشكی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو