نسخه آرشیو پخش آرشیو

بهتر است بدانیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 25 دقیقه

ایمنی ساختمان در برابر زلزله\r\n
دكتر كامبد امینی حسینی(كارشناس زلزله)، تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو