نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

شنبه 21 مهر 1397 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

بازیهای محلی- نحوه پرداخت دستمزد صاحبان مشاغلان سنتی ایران در قدیم- هنر تاچه و هِگوه(نوعی بافت كه برای ذخیره مواد غذایی از آن استفاده می شود) درمناطق زاگرس نشین- ریشه و ضرب المثل دوستی خاله خرسه- مطالب مختلف در مورد استفاده از چوبهای درخت در مشك زنی دوبیتی درباره مشك زنی ها- توضیح درباره علاقه شغال به انگور- ضرب المثل هایی در مورد لنگرود گیلان درباره انگور
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو