نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

شنبه 21 مهر 1397 ساعت: 12:40 | مدت: 40 دقیقه

مشكلات نابینایان در روز عصای سفید\r\n
دكتر سهیل معینی(دبیر انجمن نابینایان كشور)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو