نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه رستگاران آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 19:55 | مدت: 5 دقیقه

شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه
حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو