نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

سه شنبه 15 آبان 1397 ساعت: 12:15 | مدت: 25 دقیقه

ساخت اولین هواژل با استفاده راز بطری پلاستیكی- تأثیر مخرب پدیده وارونگی هوا و آلودگی هوا بر بدن انسان
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر سید جواد محمدی(متخصص گوش و حلق بینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو