نسخه آرشیو پخش آرشیو

باشگاه تندرستی آرشیو برنامه ای

شنبه 5 آبان 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 25 دقیقه

این برنامه به توصیه هایی برای حفظ سلامت برای تمام سنین می پردازد.
با حضور دكتر مهدی خوبی(كارشناس فیزیولوژی ورزش)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو