نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

یکشنبه 20 آبان 1397 ساعت: 23:05 | مدت: 25 دقیقه

چگونه یك شركت دانش بنیان راه اندازی كنیم؟\r\n\r\n\r\n
دكتر جمشید محرابی(دكترای مدیریت توسعه و مشاور كسب و كار اقتصادی شركت دانش بنیان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو