نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 1 آذر 1397 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

اختراع دستگاه ارزیاب\r\n
روح اله رحیمی(مخترع كتاب ها و نشریات كشاورزی در بیست و ششمین دوره هفته كتاب) و خانم مهتاب دمیرچی(خبرنگار حوزه كتاب)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو