نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم انداز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 21 آذر 1397 ساعت: 13:30 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه چالش ها و ساخت و سازهای پیش رو ورزش كشورمان را بررسی می كند.
با حضور مسعود رحیمی(كارشناس شركت توسعه و نگهداری اماكن ورزشی)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو