نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

مدیریت برداشت، اقداماتی كه با انجام آن، باعث می‌شویم دیگران ما را به صورت دلخواه خودمان ببینند\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو