نسخه آرشیو پخش آرشیو

نوبت عاشقی آرشیو برنامه ای

جمعه 4 آبان 1397 ساعت: 08:00 | مدت: 30 دقیقه

گلگشتی در سوره مباركه لقمان
با حضور آقای اشرف سمنانی(كارشناس قرآنی، استاد دانشگاه و مولف)، \r\nشماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو