نسخه آرشیو پخش آرشیو

دوباره آسمان آبی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 21 آبان 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

انرژی های تجدیدپذیر و چگونگی سرمایه گذاری در این زمینه
با حضور مهندس عبدالهی(از فعالان انرژی های خورشیدی)،\r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو