نسخه آرشیو پخش آرشیو

دوباره آسمان آبی آرشیو برنامه ای

دوشنبه 19 آذر 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
با حضور مهندس تورج بطحایی(كارشناس حوزه انرژی و عضو هیئت مدیره انجمن شركت های خدمات انرژی ایران)، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو