نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه و بی راه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 آبان 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

نقش انگلستان در مستقر شدن یهودی ها در خاورمیانه و تشكیل رژیم صهیونیستی
با حضور قادری(پژوهشگر)، \r\n شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو