نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 20 دی 1397 ساعت: 09:15 | مدت: 55 دقیقه

سخنرانی ریاست محترم جمهور به مناسبت سالگرد ارتحال آیت ا... هاشمی رفسنجانی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو