نسخه آرشیو پخش آرشیو

چشم انداز آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 26 دی 1397 ساعت: 23:00 | مدت: 30 دقیقه

این برنامه به بررسی كمی و كیفی اماكن ورزشی می پردازد.
با حضور گل محمدی(مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان تهران)\r\n\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو