نسخه آرشیو پخش آرشیو

خشت اول آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 4 بهمن 1397 ساعت: 20:40 | مدت: 25 دقیقه

چرا افراد به رفتارهای ناهنجاری(مغایر شهروندی) دست می‌زنند؟\r\n
با حضور خانم دكتر شیلر كیخاونی(روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو